ಸಂಗ್ರಹಗಳು

ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲಿ ಚಳಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ
ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಮಾರುಹೋಗಿ
ನಿನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಹಠದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ
ಧ್ಯಾನಸ್ಥೆ!

***
ಇಲ್ಲೆನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ
ನಿಜ ಹೇಳು-
ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಸಂತೆಯಲಿ
ಕಳೆದುಹೋದ ಚೋರ ನೀನೆ ತಾನೆ..?

***
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ
ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ನೀರು
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಗೊಡಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ…

***
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ತಿಳಿಗೊಳದಲಿ
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತಳುಗೊಳಿಸಿ
ಈಜಬೇಕಿದೆ ಹುಡುಗ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾವು-ಬದುಕು
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು….

***
ನಿನ್ನ ಮೌನವೂ ಇರಿಯುತ್ತದೆ ನನ್ನ
ಬಲು ಹಿತವಾಗಿ..
ಹಾಯ್ ಹಾಯ್

***

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎನ್.

Advertisements