ಮೊರೆಯನಾಲಿಸು

ಆದಾಮನ ಪ್ರೇಮಪಾಶದಿ ಸಿಲುಕಿ
ಪಾಪದಲಿ ಪಾಲುಂಡ, ಆ
ಏವಳು ನಾನೇ ಹೇ ಪ್ರಭು…

ಪಾಪದ ಹೊರೆಯೀಗ ಭಾರವೆನಿಸುತಿದೆ
ಮನ್ನಿಸಿ ಬಿಡು ನನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಹೇ ಅಘನಾಶಕ…

ದೂತಗಣ ಅತೀ ಚಂದದಿ ಉಲಿದಿತ್ತು
ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ, ಕೇಳದ
ಚಂಚಲಮನ ಮರುಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು…

ಅರಿವಿನ ಕನ್ನಡಿಯಲೀಗ ನನ್ನ ನಾ ಕಾಣುತಿರಲು
ಅಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡುತಿದೆ
ನನ್ನದೇ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ಬೆತ್ತಲು ಮನ…

ಪಾಪದಿ ಇರದ ಭಯ ತಾಪದಿ ದಹಿಸುತಿರಲು
ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೇ?
ಹೇ ಕರುಣಾಕರ…

ಭವಸಾಗರದ ಸುಳಿಗೀಗ ಸಿಲುಕಿ
ರೋದಿಸುತಿರುವೆನು ಹೊರ ಬರದೆ, ಮೊರೆಯನಾಲಿಸಿ
ಪೊರೆಯು ನನ್ನ ಹೇ ತಂದೆ…

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎನ್.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s